Защитете картите и плащанията си в Интернет.

Как да заплатиш с карта?

Ако имаш карта, й искаш да заплатиш своята поръчка с нея:

1.Избери начин на плащане с карта и след това натисни бутона „Продължи“.

2.Въведи номера на своята карта,дата на валидност и трите цифри от гърба на картата с твоя подпис (в зависимост от картата, те могат да липсват). Завърши поръчката си с бутона „Купи сега“.

 

Транзакцията ще бъде потвърдена на имейла записан в клиентския ви акаунт в Targovci.bg. Targovci.bg използва DSK Bank Card Payment Module. Приемат се кредитни и дебитни карти, издадени от VISA (Classic и Electron) и MASTERCARD (включително Maestro, ако имат CVV2/CVC2 код). Независимо от валутата, с която разполагаш в сметката, транзакцийте се извършват в лева според актуалния обменен курс, определен от твоята банка.

При плащане чрез DSK Bank Card Payment Module, обработката на данните за твоята карта се извършва само и единствено от сървърите на DSK Bank Card Payment Module. Targovci.bg не обработва и съхранява информация относно вашите кредитна или дебитна карта.