Политика за поверителност

Във връзка с обработването на Лични данни

 

Ние считаме гарантирането на правото на защита на личните данни за основен ангажимент на Търговци БГ, поради което ще използваме и вложим всички необходими средства и усилия, за да обработваме Вашите данни при пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 („Общият регламент на ЕС относно защитата на данните“ или „ОРЗД“) и всяко друго приложимо Българско Законодателство. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт или чрез мобилните приложения.

Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните Ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

Кои сме ние и как да се свържете с нас?

Търговци е търговското наименование на „Търговци“ ООД е дружество със седалище и адрес на управление гр. Казанлък 6100,ул. „Константин Величков“ 28, сграда Европарк, ет. 6, с ЕИК 203187055 и данъчен номер BG205786356 и, вписано в Търговския регистър под номер 20190819110618, единен данъчен регистрационен номер 205786356 (наричани по-долу „Търговци“ или „ние“). За целите на законодателството в областта на защитата на данните, ние сме съвместни администратори при обработването на Вашите лични данни.

Тъй като Вашите мнения винаги са важни за нас и ние винаги имаме готовност да Ви предоставяме допълнителна информация, която може да Ви е необходима във връзка с обработването на вашите данни, Ви насърчаваме да се свързвате длъжностното лице по защитата на личните данни на Търговци БГ на електронна поща [email protected].

Кои категории лични данни обработваме ние

Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Например, информацията, която получаваме от Вас е следната:

  • Когато си създавате профил в Търговци БГ, Вие ни изпращате вашите адрес на електронна поща, собствено, бащино и фамилно име;
  • Можете да добавите и допълнителна информация към личната ви страница (Моят акаунт) от платформата на Търговци БГ като: снимка, мобилен телефонен номер, стационарен телефонен номер, дата на раждане, адрес за доставка, допълнителен адрес на електронна поща, дати върху банкови карти и пр.;
  • Когато правите поръчка, вие ни предоставяте следната информация: желаният от Вас продукт, собствено и фамилно име, адрес за доставка, данни за фактуриране, начин на плащане, телефонен номер, дати върху банкови карти и пр.

Какви са целите и основанията на обработването?