Правила за продажба и кодекс за поведение на продавача
От всички продавачи се очаква да се придържат към следните правила, когато публикуват продуктите си в Targovci.bg. Престъпленията на продавача и забраненото съдържание могат да доведат до спиране на акаунта ви в Targovci.bg.

Кодекс за поведение на продавача
Targovci.bg ви позволява да достигнете до стотици милиони клиенти. Стремим се да осигурим справедлив и надежден опит на купувача и продавача. ВTargovci.bg очакваме да се придържате към принципите на кодекса за поведение, описани по-долу. Нарушаването на принципите на кодекса за поведение може да доведе до загуба на вашите права за продажба и премахване от Targovci.bg Marketplace.

Принципи на Кодекса за поведение на Продавача:

• Спазвайте всички приложими закони и спазвайте всички политики на Amazon.
Поддържане на информация за текущата сметка.
• Никога не се заблуждавайте сами.
• Винаги действайте по начин, който осигурява надежден опит за клиентите на Targovci.bg.
• Никога не посочвайте продукти, които могат да причинят вреда на клиенти на Targovci.bg.
• Никога не извършвайте подвеждащо, неподходящо или обидно поведение. Това се отнася за всички ваши дейности, включително, но не само:
 ° Информация, предоставена в профила Ви
 ° Информация, предоставена в списъци, съдържание или изображения
 ° Комуникация между вас и Targovci.bg или вас и нашите клиенти

• Действайте честно по всяко време. Нелоялното поведение включва, но не се ограничава до следното:
 ° Поведение, което може да се счита за манипулация или "игра" на която и да е част от опита за покупка или продажба
 ° Действия, които биха могли да се възприемат като манипулиране на прегледи на клиенти, включително чрез пряко или непряко допринасяне на невярно, подвеждащо или неистински съдържание
 ° Дейности, които биха могли да се възприемат като опит за манипулиране на резултатите от търсенето на Targovci.bg или класирането на продажбите
 ° Действия, които умишлено увреждат друг продавач, техните списъци или рейтинги